Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

18%

18.00%

Đông Nam Á

(Baby Diaper; Pull Up Pants)

13%

13.00%

Bắc Mỹ

(Baby Diaper; Pull Up Pants)

9%

9.00%

Châu Phi

(Baby Diaper; Pull Up Pants)

8%

8.00%

Nam Mỹ

(Baby Diaper; Pull Up Pants)

6%

6.00%

Trung Đông

(Baby Diaper; Pull Up Pants)

6%

6.00%

Tây Âu

(Baby Diaper; Pull Up Pants)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Thị trường trong nước 40.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Đông Nam Á 18.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Bắc Mỹ 13.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Châu Phi 9.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Nam Mỹ 8.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Trung Đông 6.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Tây Âu 6.00% Baby Diaper; Pull Up Pants
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 60.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C
Cảng gần nhất: WuHan

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English,Russian
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 35 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 01534670
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này